صفحه اصلی >ریاست >معرفی ریاست

مشخصات فردی:  DSC03794                                                                                                      

  

عليرضا باقري ثالث                                                               

 

متولد: 1351

 

محل تولد: تهران 

رتبه علمی: استاديار

سوابق تحصیلي:

دکترای تخصصی: رياضي محض شاخه آناليز هارمونيك، دانشگاه صنعتي اميركبير 1384-1377 

فرصت مطالعاتي در دانشگاه كوچ استانبول سال 1383 

کارشناسی ارشد: رياضي محض شاخه آناليز تابعي، دانشگاه صنعتي اميركبير 1376-1374(دانشجوي ممتاز) 

کارشناسی: رياضي محض، دانشگاه شهيد چمران اهواز 1373-1369  

ديپلم: دبيرستان اميركبير قم 1369

سوابق آموزشی:

 مربي دانشکده علوم پايه دانشگاه قم، 1376 تا 1377

 استاديار دانشکده علوم پايه دانشگاه قم، ازسال 1384 تا کنون

 استاد میهمان دانشگاه پيام نور قم، ازسال 1377 تا كنون

 استاد حق­التدريس در دانشگاه صنعتي اميركبير

 

سوابق پژوهشی:

 تحقيق و چاپ مقالات در زمينه­هاي تخصصي مورد علاقه

 داور مجلات معتبر علمي نمايه شده در پايگاه ISI

 همكاري در تهيه و تدوين شاخص­هاي ارزيابي كلان و خرد آموزش عالي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 همكاري در تهيه و تدوين اوّلين و دومين گزارش ارزيابي كلان آموزش عالي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي (در حال چاپ)

 همكاري در تهيه و تدوين اوّلين گزارش ارزيابي علم و فنّاوري كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 همكاري در تهيه و تدوين شاخص­هاي آموزش و پرورش در جمهوري اسلامي ايران درشوراي عالي انقلاب فرهنگي

 همكاري در تهيه و تدوين اوّلين و دومين گزارش ارزيابي خرد آموزش عالي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي (در حال چاپ)

سوابق اجرايي:

مدير كل اداره امور خوابگاه­هاي دانشگاه صنعتي اميركبير سال 1379

همكار هيئت علمي بخش آموزش عالي هيئت نظارت فرهنگي و علمي از سال 1379

معاون آموزشي دانشكده علوم پايه دانشگاه قم سال­هاي 1386 و 1387

نماينده هيأت نظارت و ارزيابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كميته ملي آيسسكو از سال1385

عضو كميته بررسي چاپ و نشر كتب اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم

عضو كميته تجديد نظر منطقه­اي از سال 1387

مقاله­ های علمی منتشر شده:

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, α-multipliers on Banach algebras, 21th seminar of mathematics, Tehran,  Tehran university 2000.

 

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, Extention of multipliers on Banach algebras, 17th seminar of analysis, Yazd, Yazd university, 2001.

 

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, Multipliers with closed renge on weighted group algebras, Amirkabir journal of Scince & Technology, 62, (2005) 11-17.

 

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, Multipliers on second dual algebras of weighted group algebras, Scientiae Mathematicae, Japonicae, 63 No.1 (2006) 47-49.

 

Alireza Bagheri Salec, Reza Nasr-Isfahani, Ali Rejali and Abdolhamid Riazi, Left α-invariant means on dual of  weighted group algebras for a locally compact group, preprint in Acta Scinica Math.

Alireza Bagheri Salec, Saeed Safaee, Ardeshir Dolati and Mahdi S. Haghighat, Solving an constraint shortest path problems via DNA computation, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS & STATISTICS, Athens, Athens Institute for education and research, April 13rd , 2009.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد