دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
صفحه اصلی >ریاست >معرفی ریاست

مشخصات فردی:  DSC03794                                                                                                      

  

علیرضا باقری ثالث                                                               

 

متولد: 1351

 

محل تولد: تهران 

رتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی:

دکترای تخصصی: ریاضی محض شاخه آنالیز هارمونیك، دانشگاه صنعتی امیركبیر 1384-1377 

فرصت مطالعاتی در دانشگاه كوچ استانبول سال 1383 

کارشناسی ارشد: ریاضی محض شاخه آنالیز تابعی، دانشگاه صنعتی امیركبیر 1376-1374(دانشجوی ممتاز) 

کارشناسی: ریاضی محض، دانشگاه شهید چمران اهواز 1373-1369  

دیپلم: دبیرستان امیركبیر قم 1369

سوابق آموزشی:

 مربی دانشکده علوم پایه دانشگاه قم، 1376 تا 1377

 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه قم، ازسال 1384 تا کنون

 استاد میهمان دانشگاه پیام نور قم، ازسال 1377 تا كنون

 استاد حق­التدریس در دانشگاه صنعتی امیركبیر

 

سوابق پژوهشی:

 تحقیق و چاپ مقالات در زمینه­های تخصصی مورد علاقه

 داور مجلات معتبر علمی نمایه شده در پایگاه ISI

 همكاری در تهیه و تدوین شاخص­های ارزیابی كلان و خرد آموزش عالی كشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی

 همكاری در تهیه و تدوین اوّلین و دومین گزارش ارزیابی كلان آموزش عالی كشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی (در حال چاپ)

 همكاری در تهیه و تدوین اوّلین گزارش ارزیابی علم و فنّاوری كشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی

 همكاری در تهیه و تدوین شاخص­های آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران درشورای عالی انقلاب فرهنگی

 همكاری در تهیه و تدوین اوّلین و دومین گزارش ارزیابی خرد آموزش عالی كشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی (در حال چاپ)

سوابق اجرایی:

مدیر كل اداره امور خوابگاه­های دانشگاه صنعتی امیركبیر سال 1379

همكار هیئت علمی بخش آموزش عالی هیئت نظارت فرهنگی و علمی از سال 1379

معاون آموزشی دانشكده علوم پایه دانشگاه قم سال­های 1386 و 1387

نماینده هیأت نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در كمیته ملی آیسسكو از سال1385

عضو كمیته بررسی چاپ و نشر كتب اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

عضو كمیته تجدید نظر منطقه­ای از سال 1387

مقاله­ های علمی منتشر شده:

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, α-multipliers on Banach algebras, 21th seminar of mathematics, Tehran,  Tehran university 2000.

 

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, Extention of multipliers on Banach algebras, 17th seminar of analysis, Yazd, Yazd university, 2001.

 

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, Multipliers with closed renge on weighted group algebras, Amirkabir journal of Scince & Technology, 62, (2005) 11-17.

 

Alireza Bagheri Salec, Abdolhamid Riazi, Multipliers on second dual algebras of weighted group algebras, Scientiae Mathematicae, Japonicae, 63 No.1 (2006) 47-49.

 

Alireza Bagheri Salec, Reza Nasr-Isfahani, Ali Rejali and Abdolhamid Riazi, Left α-invariant means on dual of  weighted group algebras for a locally compact group, preprint in Acta Scinica Math.

Alireza Bagheri Salec, Saeed Safaee, Ardeshir Dolati and Mahdi S. Haghighat, Solving an constraint shortest path problems via DNA computation, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS & STATISTICS, Athens, Athens Institute for education and research, April 13rd , 2009.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم