English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
در گردهمایی روسای ادارات تغذیه و خوابگاه های دانشگاه های کل کشور از مدیر دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س) تقدیر شد.

در این گردهمایی، مهندس هادی باقری ثالث، مدیر دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س) به دلیل حضور فعال در کارگروه های تخصصی صندوق رفاه دانشجویان و همکاری موثر در تدوین طرح رتبه بندی خوابگاه ها و خدمات تغذیه دانشگاه ها کشور مورد تقدیر مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان قرار گرفت.

در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: "توفیق خدمت به دانشجویان گرانقدر به عنوان شریف ترین و بزرگ ترین سرمایه اجتماعی  و فراهم ساختن مسیر رشد و تعالی آنان موهبت الهی بزرگی به شمار می آید که همکاران دانشگاهی از آن برخوردارند. با عنایت به تلاش های ارزنده و فعالیت های موثر شما در برونسپاری و حضور موثر در جلسات و همکاری در اجرای طرح های صندوق در سال 1396 با اهدا این لوح تقدیر از شما قدردانی می شود."


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - در گردهمایی روسای ادارات تغذیه و خوابگاه های دانشگاه های کل کشور از مدیر دانشجویی دانشگاه حضرت معصومه (س) تقدیر شد.