دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

دانشجویانی که متقاضی شرکت در جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار می باشند، ابتدا دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده سپس فرم های ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل به امور دانشجویی ارائه نمایند.
مهلت تحویل فرم ها تا روز دوشنبه 11 دیماه 96
دستورالعمل
فرم شماره یک
فرم شماره دوتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - <span style='color:red;font-weight:bold'>قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر</span>