دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

دانشجوياني که متقاضي کار دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي97-96 مي باشند، مي توانند با مراجعه به پورتال دانشجويي خود از قسمت فرم هاي درخواست، فرم کار دانشجويي را تکميل و ارسال نمايند.
  زمان درخواست و تکميل فرم از تاريخ 96/11/14 لغايت 96/11/21 تعيين شده است. لذا دانشجويان گرامي مي توانند در محدوده زماني اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند، به درخواست هاي ارسالي بعد از 21 بهمن ماه هيچ گونه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
نکته 1: دانشجويان صرفا ً يک واحد را جهت همکاري مي توانند انتخاب نمايند و ظرف سه روز از تاريخ درخواست به واحد مربوطه مراجعه و در صورت پذيرفته نشدن، به امور دانشجويي مراجعه و سپس نسبت به انتخاب واحد ديگري اقدام نمايند.
نکته2: به فرم هايي که ناقص پرشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
نکته3: اعلام صرفاً شماره شبا حساب و نام بانک از سوي دانشجو الزامي است در غير اينصورت حق الزحمه پايان ترم قابل پرداخت نمي باشد.
نکته 4: دانشجويان پس از انتخاب واحد درخواستي مي بايست شخصا به آن واحد مراجعه و هماهنگي لازم جهت اشتغال در آن واحد را انجام دهند. عدم مراجعه دانشجويان ظرف مدت سه روز از تاريخ درخواست به منزله انصراف از کار دانشجويي تلقي مي گردد.
 ضمناً در صورت ابهام و بروز هرگونه اشکال، به واحد امور دانشجويي سرکار خانم پوراحمدي مراجعه نماييد.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - <span style='color:red;font-weight:bold'>اطلاعيه کار دانشجويي نيمسال دوم سال تحصيلي 97</span>