دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

دانشجوياني که متقاضي وام ضروري در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 مي باشند و تا کنون ثبت نام نکرده اند، مي بايست تا تاريخ 97/03/09 نسبت به ثبت درخواست وام در سامانه پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان اقدام و سپس مستندات وام خود را به امور دانشجويي (سرکار خانم پوراحمدي) ارائه نمايند.
ضمناً دانشجوياني که قبلاً در پرتال ثبت نام نموده اند، در صورت عدم تحويل مستندات وام تا تاريخ ذکر شده، درخواست وام آنها از سوي صندوق رفاه دانشجويان تأييد نخواهد شد و حذف مي گردد.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - <span class='bold text-danger'>اطلاعیه وام ضروری ویژه دانشجویان روزانه </span>