دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

با توجه به تغییر زمان انتخاب واحد، کلیه دانشجویان باید با دانلود مجدد تقویم آموزشی و مراجعه به میز کار خود از این تغییرات اطلاع یابند.

دانلود تقویم آموزشی


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - <span style=color:red;font-weight:bold>قابل توجه کلیه دانشجویان: تغییر زمان انتخاب واحد</span>