اطلاعيه مهم مديريت آموزش در خصوص ثبت نام دانشجويان

مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه با صدور اطلاعيه اي زمان انتخاب واحد نيم سال اول سال تحصيلي 94-93 را اعلام كرد.

بر اساس اعلام اين مديريت، زمان انتخاب واحد كليه دانشجويان از روز شنبه اول شهريور ماه لغايت جمعه 7 شهريور ماه و زمان ثبت نام متأخرين روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 شهريور ماه تعيين شده است.
همچنين در اين اطلاعيه رعايت پيش نياز دروس، رعايت حداقل و حداكثر تعداد واحد انتخابي، دقت در زمان بندي برنامه كلاسي و برنامه  امتحاني به دانشجويان تأكيد شده است.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: درس تربيت بدني يك با عنوان«تربيت بدني» و درس تربيت بدني 2 با عنوان«ورزش 1» ارائه شده است.
در بخش پاياني اين بيانيه به دانشجويان هشدار داده شده است: در ايام حذف و اضافه صرفاً تغيير دو عنوان درسي مجاز شمرده است.
خاطرنشان مي شود: انجام انتخاب واحد در سامانه جامع دانشگاهي توسط شخص دانشجو الزامي و عواقب عدم رعايت موارد فوق به عهده خود دانشجويان است.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد