حضور عضو هيأت علمي دانشگاه در اجلاس انجمن اروپايي حقوق بين الملل

دكتر سيدحسام الدين لساني استاديار گروه حقوق دانشگاه جهت شركت در دهمين اجلاس سالانه انجمن اروپايي حقوق بين الملل عازم وين پايتخت كشور اتريش شد.

در اين اجلاس كه همه ساله با حضور متخصصين و صاحبنظران حقوق بين الملل در اروپا برگزار مي گردد، پژوهشگران به ارائه آخرين دستاوردهاي علمي خود در زمينه حقوق بين الملل مي پردازند.

اين اجلاس سه روزه كه طي روزهاي 4 تا 6 سپتامبر 13 لغايت 15 شهريور ماه در دانشكده حقوق دانشگاه وين برگزار مي گردد، مورد اقبال بسياري از محققان حقوق بين الملل قرار گرفته تا جايي كه برخي پژوهشگران اين حوزه در آمريكا نيز مايل به شركت و ارائه يافته هاي علمي خود در اين اجلاس مي باشند.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد