انتشار نخستين شماره دو فصلنامه رسالت حقوق كيفري

اولين شماره دو فصلنامه رسالت حقوق كيفري به مدير مسؤلي دكتر علي رضا باقري ثالث و سردبيري دكتر ايرج گلدوزيان در پايان شهريور ماه سال جاري منتشر شد.

در اين دو فصلنامه مقالاتي تحت عنوان سياست جنايي و رشد سرمايه گذاري نوشته دكتر سيدمحمودميرخليلي، تعدد و تكرار در جرايم منافي عفت نوشته دكتر محمدرسول آهنگران و محدثه اصولي يامچي، رويكرد قانون مجازات اسلامي در تعزير جنايات نوشته دكتر عادل ساريخاني و روح اله اكرمي سراب، موانع اعمال اصل قانوني بودن مجازات در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نوشته دكتر محمديكرنگي و رضا كوليوند، سياست تقنيني ايران در قبال قاعده التعزير بما دون الحد نوشته دكتر حجت اله فتحي، مباني نظريه صلاحيت تقنين در نظام جمهوري اسلامي ايران نوشته دكتر سيده فاطمه فقيهي و مباني حقوقي حقوق مالي زوجين نوشته دكتر حميد كاوياني فرد به چاپ رسيده است.
در اين دو فصلنامه كه طي اسفند ماه سال 92 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرديد، صاحبنظراني همچون دكتر نجاد علي الماسي استاد دانشگاه تهران، دكتر جمشيد ممتاز استاد دانشگاه تهران، دكتر حسين ميرمحمدصادقي استاد دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي استاد دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر سيد محمود ميرخليلي دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران، دكتر محمدابراهيم شمس ناتري دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران، دكتر سيدكاظم مصطفوي نيا استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س)، دكتر علي مراد حيدري استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س) و دكتر ابراهيم باطني استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س) به عنوان اعضاي هيأت تحريريه همكاري مي نمايند.
شايان ذكر است: اين دو فصلنامه نخستين نشريه علمي دانشگاه حضرت معصومه(س) به شمار مي رود.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد