با حضور مديركل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان و مديركل ورزش و جوانان استان قم صورت گرفت: افتتاح دو سالن ورزشی در دانشگاه حضرت معصومه (س)

ظهر امروز دكتر محمدپوركياني مديركل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان به همراه مهندس حسن عابدي مديركل ورزش و جوانان استان قم با حضور در دانشگاه حضرت معصومه(س) ضمن شركت در نشست شوراي تربيت بدني و ورزش دانشگاه دو پروژه سالن بدنسازي و تندرستي اين دانشگاه را افتتاح كردند.

در اين نشست ابتدا دكتر علي رضا باقري ثالث ضمن قدرداني از حضور آنان و نيز تشكر از حمايت هاي صورت گرفته از دانشگاه به ويژه در طول دوران مسؤليت دكتر پوركياني در اداره كل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان خواستار تداوم اين حمايت ها شد.
دكتر باقري ثالث در ادامه با اشاره اعتقاد به امر ورزش و سلامت دانشجويان در بين مسؤلين دانشگاه افزود: علي رغم مشكلات فراوان موجود در دانشگاه هاي تازه تأسيس به ويژه در زمينه فضاي فيزيكي حمايت از ورزش و ايجاد بسترهاي لازم جهت پرداختن اقشار دانشگاه به ورزش همواره در دستور كار بوده و با جديت پيگيري شده است.
وي همچنين ايجاد سالن بدنسازي و تندرستي در دانشگاه را در همين راستا دانسته و اظهار داشت: پيگيري هاي لازم جهت احداث سالن تربيت بدني در سايت مركزي دانشگاه نيز صورت پذيرفته و قول هاي مساعدي نيز در اين خصوص توسط مسؤلين ذيربط داده شده است.
وي در پايان از مديركل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان خواستار پيگيري اين موضوع و حمايت از دانشگاه در اين زمينه شد.
دكتر محمدپوركياني نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته توسط مسؤلين دانشگاه از تخصيص امكانات اتاق تندرستي و مشاوره دانشگاه خبر داد.
مديركل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موقعيت شهر مقدس قم و دانشگاه هاي آن اظهار داشت: با توجه به مهاجرت هاي دانشجويي از ساير شهرها بايد تلاش كرد چهره آبرومندانه اي از اين شهر در ذهن دانشجويان تصوير شود.
وي خدمت در نظام آموزش عالي را يك افتخار دانست و افزود: همه بايد تلاش كنيم تا بهترين خدمات به دانشجويان و ساير اقشار آموزش عالي صورت پذيرد.

مديركل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به محدوديت هايي كه در طي اين سال ها در زمينه تخصيص اعتبار وجود دارد، از رايزني با مسؤلين دفتر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت حمايت از پروژه هاي خير ساز در حوزه ورزش خبر داد و افزود: اعتبار قابل توجهي در بودجه سال آينده براي اين امر پيش بيني شده است.
دكتر محمد پوركياني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حضور مديركل ورزش و جوانان استان در اين نشست خواستار ارتباط و تعامل بيش از پيش دانشگاه ها و مجموعه مديريت اجرايي استان در زمينه ورزش شد.
وي با اشاره به صدور بخشنامه اي از سوي معاون وزير ورزش و جوانان در خصوص عضويت رؤساي دانشگاه ها در شوراي عالي ورزش استان ابراز اميدواري كرد: اين امر بتواند در تعامل بيش از پيش دانشگاه ها با ادارات كل ورزش و جوانان در استان ها مؤثر باشد.
مهندس حسن عابدي نيز در اين نشست ضمن ابراز خرسندي از حضور در دانشگاه منتسب به كريمه اهل بيت(ع) خدمت به جامعه دانشگاهي را يك افتخار دانست و اظهار اميدواري كرد: در طول دوران مسؤليتش بتواند تعامل بيشتري با دانشگاه داشته باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تغيير برخي سياست ها در اداره كل ورزش و جوانان استان قم به مسأله خصوص سازي سالن هاي ورزشي استان پرداخت و اظهار داشت: رويكرد جديد اين اداره كل واگذاري سالن هاي مورد نياز به هيأت هاي ورزشي استان و واگذاري سالن هايي كمتر مورد نياز به بخش خصوصي است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهوري و وزير ورزش و جوانان در خصوص ضرورت توجه به ورزش همگاني، پرداختن به اين موضوع را يكي سياست هاي جدي اداره كل ورزش و جوانان در دوره جديد عنوان كرد.
عابدي در ادامه با اشاره به سرانه فضاهاي ورزشي شهر قم آن را بسيار پايين تر استاندارد فضاي ورزشي در كشور دانست و افزود: طي سال هاي گذشته ايجاد فضاهاي ورزشي در برخي نقاط با جمعيت كم در استان و نيز عدم رعايت عدالت در احداث فضاهاي رزشي موجب تراكم و كمبود فضاهاي ورزشي در برخي نقاط و نيز بدون استفاده ماندن برخي ديگر از فضاهاي ورزشي شده است.
وي در عين حال تأكيد كرد: مصمم هستيم تا با حمايت مسؤلين استاني سرانه فضاهاي ورزشي در قم را به ميزان فضاي پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه برسانيم.
وي همچنين نوسازي و بهسازي سالن هاي ورزشي قديمي را از ديگر برنامه هاي اداره كل ورزش و جوانان استان قم دانست.
مديركل ورزش و جوانان استان قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تجميع سه شوراي مرتبط حوزه ورزش در استان و تبديل آن به شوراي عالي ورزش استان كه به رياست استاندار تشكيل مي گردد، اظهار اميدواري كرد: به زودي با تشكيل اين شوراي عالي شاهد حضور رؤساي دانشگاه هاي استان نيز باشيم.
وي در پايان بار ديگر بر تعامل اداره تحت مسؤليتش با دانشگاه حضرت معصومه(س) و تداوم حمايت ها از فعاليت هاي ورزشي اين دانشگاه تأكيد كرد.
شايان ذكر است: در پايان اين نشست بهره برداري از سالن بدنسازي و تندرستي دانشگاه كه با اعتباري بالغ بر 450 ميليون ريال تجهيز شده بود به طور رسمي آغاز شد.
پايان خبر
93/10/10تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد