اعضاي جديد كميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي تعيين شدند

با حكم  رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) اعضاي جدي كميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه حضرت معصومه(س)  منصوب شدند.

دكتر علي رضا باقري ثالث، در اين احكام  دكتر رسول عباسي مدير امور فرهنگي را به عنوان دبير كميته و  دكتر مهدي يزدان شناس مدير پژوهش و فناوري، دكتر سيده فاطمه فقيهي مدير آموزش و تحصيلات تكميلي، دكتر فائزه اركان استاديار گروه زبان انگليسي به عنوان نماينده كاركنان هيأت علمي، سيده فاطمه حسيني كارشناس انجمن ها و كانون هاي دانشجويي، فرزانه شيخ قنبري و سيده زهرا حسيني به نمايندگي از انجمن هاي علمي دانشجويي به عنوان اعضاي كميته منصوب شدند. متن كامل اعضاي كميته بدين شرح است: 
باسمه تعالي
احتراماً ؛ در اجراي ماده 31 آيين¬نامه انجمن¬ها و اتحاديه¬هاي علمي دانشجويي مصوب 18/09/1387وزارت متبوع، به موجب اين حكم براي مدت يك¬سال به عنوان عضو  كميته حمايت و نظارت بر انجمن¬هاي علمي دانشجويي دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب مي شويد.
شركت منظم جلسات كميته، بستر سازي جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان مستعد از طريق فعاليت¬هاي علمي جمعي و نيز تلاش در جهت استفاده از توانمندي اين عزيزان  در توليد علم و پيشرفت از اهم مأموريت هاي شما در اين كميته  به شمار مي¬ رود.
اميد است با اتكال به پروردگار متعال و در سايه تعامل و هم فكري با ساير اعضاء در پيشبرد امور محوله موفق و مؤيد باشيد.
با آرزوي توفيق الهي
علي رضا باقري ثالث- سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س)
پايان خبر
93/10/28تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد