سمينار تخصصي مديريت آموزش عالي با محوريت تعالي سازمان برگزار شد

صبح امروز سمينار تخصصي مديريت آموزش عالي با محوريت تعالي سازمان با سخنراني دكتر مهرنوش پازارگادي در دانشگاه برگزار شد.

در اين سمينار كه توسط انجمن علمي مديريت برگزار شد، ابتدا دكتر باقري ثالث رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در سخناني ضمن بيان سوابقي از دكتر مهرنوش پازارگادي به نقش بانوان در جامعه و لزوم پرداختن آنها به تحصيلات عاليه پرداخت.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود استقلال علمي زنان را امري حياتي و غيرقابل انكار دانست.
در ادامه دكتر مهنوش پازارگادي در سخنان خود با اشاره به دنياي متغير امروزين اظهار داشت: در اين شرايط دانشگاه ها بايد قادر باشند به طور روشن و شفاف به بيان اين مسأله بپردازند كه دانشگاه چيست؟ و چه عواملي باعث مي گردد كه دانشگاه از ديگر مؤسسات آموزشي متفاوت باشد؟
وي در ادامه سخنان خود توليد و انتقال دانش را از مهم ترين كاركردهاي دانشگاه برشمرد و افزود: بايستي امور اساسي جامعه مانند اقتصاد بايد مبتني بر دانش باشد.
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در ادامه به اهميت مشاركت دانشگاه در امور جامعه پرداخت و بر لزوم استقلال دانشگاه ها تأكيد كرد.
دكتر  پازارگادي در بخش ديگري از سخنان خود به ارائه الگوي مناسب جهت تضمين پيشرفت دانشگاه پرداخت و الگوي بالدريج را براي اين تضمين تبيين نمود.
وي در پايان سخنان خود برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاه را امري ضروري دانست و به بيان نقش و اهميت آن پرداخت.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد