فراخوان طرح ها و ايده هاي فاخر دانشجويي با حمايت دفتر امور فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

محورها:
•    پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي( اعتياد، روابط ناسالم، نحله هاي انحرافي، نا اميدي و افسردگي و ..) و افزايش روحيه نشاط و پويايي دانشجويان و دانشگاهيان
•    ترويج و توسعه كار آفريني فرهنگي و اجتماعي در فضاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
•    توجه به فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در محيط هاي خوابگاهي و تاكيد بر غني كردن اوقات فراغت دانشجويان
•    توسعه مهارت هاي زندگي، تقويت كار گروهي و توجه به سرمايه اجتماعي( اعتماد، مشاركت، تعامل و ...)
نكات:
•    طرح هاي ارسالي بايد دانشجويي بوده ولي مخاطبين مي تواند اعضاي هيات علمي و كاركنان باشند
•    گستره طرح ها دانشگاهي و حداكثر منطقه اي باشد
•    طر هاي گروه اجتماعي ( هلال احمر، گردشگري، آسيب هاي اجتماعي، خيريه ها ، محيط زيست و ...) دانشگاه در بررسي ها از اولويت ويژه اي برخوردار خواهد بود
•    تنظيم طرح ها بر اساس ساختار استاندارد به لحاظ شكلي و محتوايي انجام پذيرد( مقدمه، ضرورت، اهداف، محتوا، نظام اجرايي، برآورد مالي، پيش بيني زماني، مشاركت كنندگان، مشاوران، حدود و ثغور و ....)
•    طرح ها بايد به تاييد مديريت فرهنگي و يا اجتماعي برسد.
•    زمان ارسال طرح ها تا پايان خرداد ماه سال جاري و به نشاني الكترونيكي
 f_ ejtemaee@msrt.ir    مي باشدتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد