شاهد وایثارگر

آیین نامه کانون ایثار

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم

دستورالعمل طرح استاد مشاورتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد