آشنايي با واحد دانش آموختگان و آيين نامه هاي مربوطه

اداره دانش‌آموختگان دانشگاه يكي از اداره‌هاي زيرمجموعه اداره كل امور آموزشي است. يكي از وظايف اين اداره، فارغ التحصيل نمودن دانش‌آموختگان در مقاطع تحصيلي (کارشناسی، كارشناسي ارشد،) مي‌باشد كه اين امر از اهم كارهاي آموزشي است.
فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر میباشد:
- صدور فرم تسویه حساب و فرم احراز شرايط
- بررسی پرونده آموزشي و كنترل زيزنمرات دانشجویان فارغ التحصيل
- صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی
- بررسی نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان
- صدور گواهی لغو تعهد دانش آموختگان
- اعلام دوره ای لغو تعهد دانشجویان انصرافی،اخراجی،شاغل به تحصیل و دانش آموخته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
-الصاق عكس و تمبر و زدن مُهر هنگام تحويل به فارغ التحصيل در قبال اخذ رسيد در دفتر رسيد گواهينامه موقت.
-ارسال ليست دانش آموختگان به وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت تاييد نهايي
-بررسي، چك نهايي و امضاي گواهي‌هاي موقت توسط مسئول اداره.
-معرفي دانش آموختگان رتبه اول به سازمان سنجش آموزش كشور
- صدور دانشنامه
- صدور ریز نمرات
- صدور تاییدیه تحصیلی بر اساس استعلام دانشگاهها و سازمانها
- بایگانی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل           

فراغت از تحصيل
ماده 64:
دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يك از دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته و کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد ، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.
تبصره 1:
تاريخ فراغت از تحصيل ، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.
1-    دانشجو ابتدا به آموزش دانشکده مراجعه و اعلام فارغ التحصیلی می نماید .
2-    پذیرش دروس اختیاری اختصاصی بجای دروس الزامی امکان پذیر نمی باشد.
3-آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو، نيمسالي است كه دانشجو در آن نيمسال اقدام به انتخاب واحد نموده وكليه دروس مصوب رشته را در آن نيمسال تكميل كرده باشد، و آخرين نمره درسي وي اعلام شده باشد.
4-گواهينامه هاي پايان تحصيلات مقاطع كارشناسي پيوسته و کارشناسی ارشد در تاريخهاي ثابت سي ام بهمن ماه، سي ام تير ماه و سي ام شهريور ماه صادر مي شود.
  5-كسب حداقل نمره قبولي 10 تمام در كليه دروس و حداقل ميانگين كل 12 تمام براي فراغت از تحصيل دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته الزامي مي باشد.
  6-  چنانچه به هر دليل امكان ادامه تحصيل دانشجوي مقطع كارشناسي ميسر نباشد، يا موفق به كسب ميانگين لازم براي دانش آموختگي نگردد، در صورت كسب نمره قبولي در حداقل 70 واحد درسي مصوب رشته، (بجز دروس پيش دانشگاهي و مقدماتي و جبراني رشته هاي غيرهمنام) مي تواند پس از انصراف از تحصيل، تقاضاي مدرك كارداني در همان رشته را نمايد
ماده11:
11-1- صدور گواهي فراغت از تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي مشروط به تسويه حساب كامل با دانشگاه مي‌باشد.
11-2- ارائه دانشنامه و گواهي ريزنمرات به دانش‌آموختگان غيرايراني پس از فراغت از تحصيل با مجوز اداره‌کل امور دانشجويان داخل وزارت متبوع و منوط به أخذ و ارائه رواديد خروج قطعي از پليس مهاجرت و اتباع خارجي انجام مي‌شود.
ماده 65:
      ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي (در دوره كارداني و 2 نيمسال تحصيلي ( در دوره كارشناسي ) ، مجددا انتخاب و آن درس را تكرار كند ، تا ميانگين كل خود را جبران نمايد.
در اين صورت نمرات درسي تكراري علاوه بر نمرات قبلي ، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره1:
دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده  از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، بر اساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود.
 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد