دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مدارك و فرم هاي مورد نياز جهت انجام مراحل فراغت

دانشجویان دانش آموخته باید پس از اعلام تمامی نمرات و گذراندن كلیه واحدهای درسی مصوب،برای انجام مراحل دانش آموختگی هر چه سریعتر به آموزش دانشگاه مراجعه نمایید.لازم به ذكراست عواقب ناشی از عدم مراجعه(از جمله تاخیر در صدور گواهینامه،تسویه باصندوق رفاه و ...) بر عهده دانشجو خواهد بود.
مدارك لازم : كارت دانشجویی- 4 قطعه عكس 4*3 جدید


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مدارك و فرم هاي مورد نياز جهت انجام مراحل فراغت