دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مدارك لازم جهت صدور تاييديه تحصيلي

نامه درخواست از سازمان یا نهاد درخواست كننده

تكمیل فرم تعهد محضری (مخصوص پذیرفته شدگان كارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی)


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مدارك لازم جهت صدور تاييديه تحصيلي