حضور رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در برنامه راديويي زنگ خدمت

صبح امروز و در سومين روز از گرامي داشت هفته دولت، دكتر علي رضا باقري ثالث رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) مهمان برنامه زنده راديويي زنگ خدمت راديو قم بود.

دكتر باقري ثالث در اين برنامه طي سخناني با اشاره تأسيس دانشگاه حضرت معصومه(س) در سال 1386 اظهار داشت: در حال حاضر اين دانشگاه داراي پنج رشته در مقطع كارشناسي و 3 رشته در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد و تعداد دانشجويان اين دانشگاه نيز در مهرماه سال جاري به 700 دانشجو خواهد رسيد.
رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته به منظور تأمين زيرساخت هاي لازم جهت توسعه دانشگاه به مجموعه يك صد هكتاري دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: در مهر ماه سال جاري دانشگاه حضرت معصومه(س) در محل اصلي خود واقع در پرديسان منتقل خواهدشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شاخص هاي توسعه علمي كشور تأمين زيرساخت ها را يكي از مؤلفه هاي اصلي در اين خصوص دانست و تأسيس دانشگاه هايي همچون دانشگاه حضرت معصومه(س) و دانشگاه صنعتي در شهر قم را در راستاي همين امر مهم دانست.
دكتر باقري ثالث در ادامه با ذكر آماري از سال 1380گفت در اين سال نسبت دانشجويان پذيرفته شده در استان به دانشجويان پذيرفته شده از استان قم 56/0 بوده است. اين در حالي است كه در حال حاضر اين نسبت 3/1 است و اين بدان معناست كه علاوه بر ايجاد ظرفيت براي تمامي  دانشجويان قمي، 30 درصد ظرفيت اضافه ايجاد شده است.
دكتر باقري ثالث در ادامه سخنان خود با مقايسه آمار تعداد دانشجويان كشور در سال تحصيلي 79-1378 اين تعداد را بالغ بر يك ميليون پانصد هزار نفر ذكر و جمعيت دانشجويي  كشور در حال حاضر را رقمي بالغ 4 ميليون و 600 هزار نفر عنوان نمود.
وي ادامه داد: در زمينه جذب هيأت علمي تعداد اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در همان سال تحصيلي رقمي بالغ بر 27 هزار نفر بوده و اين آمار در حال حاضر به 71هزار نفر رسيده است.
رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش توليد علم در افزايش قدرت كشور افزود: در همين موضوع هسته اي و نيز در جريان مذاكرات مربوط به آن آنچه سبب افزايش قدرت چانه زني مذاكره كنندگان كشور شده بود همان دستيابي به قله هاي علم و فناوري است.
وي در پايان افزود: آنچه كه امروز بايد مد نظر باشد توجه به مقوله بسيار مهم رشد كيفي دانشگاه ها كه بحمدلله اين توسعه زيرساختي نويد اين موضوع را مي دهد كه مي بايست شاهد تداوم اين پيشرفت ها بود.

دانلود
پايان خبر
94/06/04تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد