بازديد رييس شوراي اسلامي شهر قم از دانشگاه حضرت معصومه(س)

ولي الله بياتي رييس شوراي اسلامي شهر قم به همراه عباس ذاكريان رييس كميسيون خدمات شهري و امور زائرين شوراي شهر و سليماني شهردار منطقه هشت قم از مجموعه يك صد هكتاري دانشگاه حضرت معصومه(س) بازديد كردند.

در جريان اين بازديد ابتدا دكتر علي رضا باقري ثالث رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) به گزارش فعاليت هاي صورت گرفته در اين مجموعه پرداخت.
وي با بيان اينكه از ابتداي سال تحصيلي جديد دانشجويان در اين فضا استقرار پيدا مي كنند اظهار داشت: به رغم محدوديت هاي بسيار شديد بودجه و اعتبارات تلاش هاي بسياري انجام شد تا اين فضا بتواند در مهرماه سال جاري با امكانات حداقلي پذيراي دانشجويان باشد.
دكتر باقري ثالث در ادامه به بيان برخي از زيرساخت هاي ايجاد شده در طول اين مدت پرداخت و افزود: به لطف خدا و با تلاش شبانه روزي توانسته ايم در برخي از زيرساخت هاي ضروري نظير آب شرب، آب كشاورزي، برق، شبكه فاضلاب، شبكه فيبرنوري و گاز اقدامات مؤثري انجام دهيم.
رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) احداث بيش از 14 هكتار فضاي سيز شامل باغات ميوه هاي مثمر و كمربند سبز دانشگاه از جمله اقداماتي برشمرد كه تا كنون به انجام رسيده است. وي اظهار اميدواري كرد: در سال هاي آينده و با به ثمر رسيدن نهال هاي كاشته شده دانشگاه حضرت معصومه(س)  بتواند يكي از نقاط سرسبز اين منطقه باشد.
دكتر باقري ثالث در ادامه با اشاره به آغاز فعاليت احداث شوارع فاز اول پروژه دانشگاه حضرت معصومه(س) اظهار داشت: با توجه به باقي نماندن اعتبارات مصوب در رديف محوطه سازي در سال جاري تكميل اين پروژه نيازمند كمك و مساعدت ويژه شوراي اسلامي شهر قم است.
وي ادامه داد: دانشگاه حضرت معصومه(س) به عنوان يك دانشگاه دولتي جزئي از شهر قم به حساب مي آيد و تكميل آن افتخاري براي همه استان است.
در ادامه رييس شوراي اسلامي شهر قم نيز در سخناني ضمن تمجيد از فعاليت هاي مؤثر دانشگاه، تكميل پروژه دانشگاه حضرت معصومه(س) را به عنوان آبروي استان دانسته و خاطرنشان كرد: با توجه ضرورتي از جانب مراجع عظيم الشأن تقليد در خصوص حمايت از اين دانشگاه بيان شده است، همه ما تلاش خواهيم كرد تا دانشگاهي در خور استان قم و نام اين دانشگاه ايجاد شود.
وي ادامه داد: شوراي اسلامي شهر قم و شهرداري در حد توان از اين دانشگاه حمايت خواهند كرد.
ولي الله بياتي وعده داد: تا در زمينه ساخت و آسفالت شوارع و نيز در تأمين فضاي سبز در حد امكان مساعدت گردد.
وي در عين حال تأكيد كرد: متأسفانه در حال حاضر شهرداري قم با شرايط مناسبي به لحاظ بودجه اي مواجه نيست و بسياري از پروژه هاي خرد و كلان شهري چشم انتظار تأمين و تخصيص اعتبار هستند لكن مساعدت با اين دانشگاه نيز ضروري است.
وي ابراز اميدواري كرد: با انتقال دانشگاه حضرت معصومه(س) به مجموعه اصلي خود و رفع محدوديت هاي گذشته، شاهد رشد روزافزون اين مجموعه علمي و نيز توسعه و تنوع در رشته هاي داير در اين دانشگاه باشيم.
پايان خبر
94/06/19



تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد