بازديد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم از دانشگاه

بعد از ظهر امروز مهندس سيد حسن رضوي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم با حضور در محل جديد الاحداث دانشگاه حضرت معصومه(س) از پروژه هاي عمراني دانشگاه بازديد و با مسؤلين و پيمانكاران آن ديدار و گفت و گو كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه حضرت معصومه(س) وي در اين ديدار با تمجيد از سرعت پيشرفت پروژه هاي عمراني دانشگاه اظهار داشت: روند پيشرفت دانشگاه در ماه هاي اخير پيشرفت چشم گيري داشته است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي روند رو به جلوي دانشگاه حضرت معصومه(س) را روندي شايسته يك محيط علمي دانست و خاطرنشان كرد: خوشبختانه فضاي مطلوبي به لحاظ آموزشي در اين دانشگاه ايجاد شده است.
مهندس رضوي ادامه با اشاره شرايط اميد بخش كشور در دوران پسا تحريم اظهار داشت: دولت متعهد است تا به هر طريق ممكن به تعهدات خود در قبال پيمانكاران پايبند بوده و در كوتاه ترين زمان ممكن كليه بدهي خود را پرداخت نمايد.
رييس سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان قم در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به ضرورت تسريع در روند اجراي پروژه هاي مورد نياز دانشگاه ابراز اميدواري كرد: در آينده اي نزديك شاهد دانشگاهي در شأن نام آن در اين فضا باشيم.
مهندس سيدحسن رضوي در ادامه زمين تخصيص يافته به دانشگاه را مناسب دانست و گفت: خوشبختانه سرانه فضاي مورد نياز دانشگاه در سال هاي آينده نيز تأمين شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت ايجاد باند كندرو در مجاورت سردر دانشگاه گفت: تأخير در روند اجراي باند كندرو به هيچ وجه توجيه پذير نيست و مسؤلين اداره كل راه و شهرسازي در اين خصوص بايد تسريع نمايند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم  در پايان ضمن تأكيد بر ضرورت آسفالت شوارع دانشگاه وعده داد: رايزني هاي لازم را از طريق شوراي اسلامي شهر و شهرداري قم صورت داده و براي تأمين كسري اعتبار دانشگاه پيگيري هاي لازم جهت تخصيص اعتبار از رديف 180 بودجه و نيز اعتبارات مازاد استاني صورت دهد.
در اين بازديد دكتر علي رضا باقري ثالث ضمن گزارش اقدامات صورت گرفته از حمايت هاي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قدرداني و اين حمايت ها را مايه دلگرمي مسؤلين دانشگاه دانست.
پايان خبر
94/07/29تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد