برگزاري پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان

صبح روز دوشنبه 9 آذر ماه سال جاري پنجمين دوره انتخابات شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه حضرت معصومه(س) در دانشكده علوم انساني اين دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه حضرت معصومه(س) در اين دوره انتخابات كه هفت نفر دانشجويان متقاضي عضويت در شوراي صنفي در آن به رقابت پرداختند3 نفر به عنوان اعضاي اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب گرديدند.
بر طبق آراي اخذ شده خانم ها شكوفه صادقي، زهرا فلاح نژاد و زهرا باغشاهي به عنوان نفرات اصلي و خانم ها الهام محمدي و فاطمه جعفري به عنوان نفرات علي البدل به عضويت پنجمين دوره شوراي صنفي دانشجويان درآمدند.
لازم به ذكر است: انتخابات شوراي صنفي دانشجويان بر طبق دستورالعمل تشكيل شوراي صنفي رفاهي دانشجويان هر سال توسط كميته هاي اجرايي و نظارتي تشكيل شده در دانشگاه برگزار مي شود.
پايان خبر
94/9/9تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد