دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
اعضای شورای امور رفاهی هیات علمی منطقه 4
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه سمت
1 محمدرضافلاح حضرت معصومه(س) دبیر
7 كیوان حسن پور بین المللی امام خمینی کارشناس دبیرخانه
2 مهدی قبولی ملایر  
3 پروانه نظرزاده تفرش  
4 سید احمد فقیهی قم  
5 امیررضا مرادی صنعتی اراك  
6 محمود پری پور صنعتی همدان  
8 رشادی بوعلی سینا  
9 نامشخص صنعتی قم  
10 نامشخص سیدجمال الدین اسدآبادی  
11 نامشخص دانشكاه اراك  


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - اعضای شورای امور رفاهی هیات علمی منطقه 4