دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
اعضای شورای امور رفاهی هیات علمی منطقه 4
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه سمت
1 محمدرضافلاح حضرت معصومه(س) دبیر
7 كیوان حسن پور بین المللی امام خمینی کارشناس دبیرخانه
2 مهدی قبولی ملایر  
3 پروانه نظرزاده تفرش  
4 سید احمد فقیهی قم  
5 امیررضا مرادی صنعتی اراك  
6 محمود پری پور صنعتی همدان  
8 رشادی بوعلی سینا  
9 نامشخص صنعتی قم  
10 نامشخص سیدجمال الدین اسدآبادی  
11 نامشخص دانشكاه اراك  

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - اعضای شورای امور رفاهی هیات علمی منطقه 4