اعضای شورای امور رفاهی هیات علمی منطقه 4
رديف نام و نام خانوادگي دانشگاه سمت
1 محمدرضافلاح حضرت معصومه(س) دبير
7 كيوان حسن پور بين المللي امام خميني کارشناس دبیرخانه
2 مهدي قبولي ملاير  
3 پروانه نظرزاده تفرش  
4 سيد احمد فقيهي قم  
5 اميررضا مرادي صنعتي اراك  
6 محمود پري پور صنعتي همدان  
8 رشادي بوعلي سينا  
9 نامشخص صنعتي قم  
10 نامشخص سيدجمال الدين اسدآبادي  
11 نامشخص دانشكاه اراك  


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد