دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
اسامی دانشگاه های منطقه 44
ردیف دانشگاه
1 حضرت معصومه(س)
2 بین المللی امام خمینی
3 ملایر
4 تفرش
5 قم
6 صنعتی اراك
7 صنعتی همدان
8 بوعلی سینا
9 صنعتی قم
10 سیدجمال الدین اسدآبادی
11 اراك


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - اسامی دانشگاه های منطقه 44