تريبون آزاد دانشجويي با عنوان شفاف بگو در دانشگاه برگزار شد

با توجه به نزديك بودن به زمان انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تربيون آزاد دانشجويي با عنوان شفاف بگو در دانشگاه برگزار گرديد و دانشجويان به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه حضرت معصومه(س) دانشجويان شركت كننده در اين تريبون بصيرت سياسي، تخصص، سوابق اجرايي،وفاداري به آرمان هاي انقلاب اسلامي و نيز پايبندي به وعده ها را از جمله شرايطي دانستند كه مي بايست در انتخاب نمايندگان به آن توجه كرد.

آنان همچنين داشتن نگاه جنسيتي در انتخاب نمايندگان، عدم توجه به منافع ملي و عدم شناخت كانديداها را از جمله چالش هاي موجود در انتخابات عنوان كردند.

دانشجويان شركت كننده در اين تريبون آزاد از نمايندگان منتخب خواستند تا در انجام اموري كه مردم به آنان واگذار نموده اند دقت بيشتري داشته باشند چرا كه عملكرد برخي نمايندگان موجب عدم رضايت مردم از انتخاب خود شده است.

آنان همچنين توجه به حقوق زنان بر همان مبنا و چارچوبي كه در دين مبين اسلام آن را تعيين و تأييد نموده را از جمله خواسته هاي خود از نمايندگان عنوان كردند و نيز از آنان خواستند تا در جهت ايجاد حس خودباوري در زنان تلاش نمايند.

دانشجويان شركت كننده همچنين خواستار حضور بيشتر نمايندگان و مسؤلين در فضاهاي دانشگاهي شدند و فضاي دانشگاه را بستري مناسب به منظور پاسخگويي آنان و نيز شنيدن مطالبات مردم قلمداد كردند.

آنان مكانيزم نظارتي موجود از جمله شوراي نگهبان  را در انتخابات امري ضروري دانسته و تأكيد كردند: عملكرد شوراي نگهبان قانون اساسي چه در انتخابات و چه در فرآيند قانونگذاري نمايندگان اقدامي است در راستاي ارتقاي كيفي انتخابات و قوانين.

شايان ذكر است: بر اساس هماهنگي به عمل آمده با صدا و سيماي مركز قم مشروح اين تريبون در قالب برنامه تلويزيوني شفاف بگو به زودي از شبكه نور پخش خواهد شد.

پايان خبر 

94/10/07 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد