دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
اعضای هیات مدیره

1)مهندس سیدحسن رضوی

2)حاج مهدی اسکندری

3)حاج محمود برقعی

4)دکتر باقری ثالث

5)حاج احمد رجبیان

6)آیت اله نظری منفرد

7)حاج حسین چاوشی

8)سرکار خانم میره ای

9)جناب آقای سعیدپور


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - اعضای هیات مدیره