دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

بر اساس ماده 6 آیین نامه نظام پیشنهاد های دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع اركان شورای پذیرش و بررسی پیشنهاد ها، دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان پل ارتباطی میان نظام ، كاركنان و مدیریت دانشگاه می باشد و نقش راهنمایی ، پاسخگویی و انعكاس نظرات كاركنان را به عهده دارد.

وظایف دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

بر اساس ماده 9 آیین نامه نظام پیشنهاد های دانشگاه حضرت معصومه(س)  با موضوع وظایف دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، وظایف دبیر خانه نظام پیشنهاد ها به شرح زیر است:

1.  دریافت ، ثبت و ارائه رسید به پیشنهاد دهندگان و ارجاع پیشنهادها به شورا

2.  راهنمایی پیشنهاد دهندگان در جهت تكراری بودن موضوع ، اصلاح و تكمیل پیشنهادهای آنها در صورت نیاز

3.  پیشنهاد سیاستهای سالانه نظام پیشنهادها به ریاست محترم دانشگاه

4.  ارائه گزارش واطلاعات لازم پیرامون عملكرد نظام پیشنهادها به ریاست محترم دانشگاه

5.  تهیه دستور جلسه شورا و دعوت اعضا جهت شركت در جلسه و تنظیم صورتجلسات .

6.  پیگیری مصوبات شورا و نظارت بر اجرای پیشنهادهای تصویب شده و ارائه گزارش به شورا

7.  برگزاری همایشها و سخنرانی های لازم جهت پیشبرد نظام پیشنهادها

8.  اعلام آخرین وضعیت و نتایج بررسی پیشنهادها به پیشنهاددهندگان

9.  پیگیری پرداخت پاداش پیشنهاددهندگان، حق الزحمه همكاران اجرایی و گروههای كارشناسی

10. خرید سامانه فرم ساز مربوط به نظام پیشنهادها و قرار دادن لینك فرم ساز مذكور در سایت دانشگاه حضرت معصومه(س)  به نشانیwww.hmu.ac.ir جهت سهولت در امر معرفی، دریافت، ثبت و ارائه رسید به پیشنهاد دهندگان و ارائه گزارش به شورا و ...

11.معرفی پیشنهادهای پذیرفته شده به نحو مقتضی از جمله ( نصب در تابلو اعلانات ، خبرنامه ، سایت دانشگاه و غیره )


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها