مصوبات

نشست 2

نشست 3

نشست 4

نشست 5

نشست 6

نشست 7

نشست 8

نشست 9

نشست 10

نشست فوق العاده

نشست 11

نشست فوق العاده

نشست 12

نشست 13

نشست 15

نشست 16تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد