بازديد مديركل ديوان محاسبات استان قم از دانشگاه حضرت معصومه(س)

صبح امروز سيداحمد حسيني زاده مديركل ديوان محاسبات استان قم با حضور در دانشگاه حضرت معصومه(س) ضمن ديدار با رييس دانشگاه از بخش هاي مجموعه جديد الاحداث دانشگاه بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه حضرت معصومه(س) دكتر باقري ثالث در اين ديدار ضمن ارائه گزارشي از پيشرفت هاي دانشگاه به ويژه در زمينه پروژه هاي عمراني اظهار داشت: علي رغم كمبود شديد اعتبارات در سال هاي گذشته تلاش شد تا به هر نحو ممكن عمليات احداث پروژه دانشكده علوم انساني تا پيش از مهر ماه سال گذشته به اتمام رسيده و هر چه سريع تر دانشگاه به محل اصلي خود منتقل گردد.
وي اضافه كرد: خوشبختانه با تلاش هاي به عمل آمده اين پروژه پيش از موعد تحويل و در مهر ماه سال 1394 تكميل و از همان مهر ماه دانشگاه به مجموعه اصلي خود منتقل شد.
دكتر باقري ثالث با بيان اينكه فضايي كه پيش تر توسط استانداري قم به دانشگاه واگذار شده بود، به دليل محدوديت هايي كه داشت موجب توقف روند توسعه دانشگاه گرديده بود، اظهار داشت: در فضاي جديد امكان توسعه دانشگاه از هر حيث فراهم است.
دكتر باقري ثالث در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فضاهاي ايجاد شده در مجموعه جديد الاحداث دانشگاه، اين فضاها را به عنوان ظرفيتي براي استان قلمداد نموده و افزوند: در ايجاد اين فضاها حداكثر دقت و وسواس صورت گرفته است تا به كيفيت اين فضاها تا سال هاي سال حفظ شود.
رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در بخش پاياني سخنان خود با بيان اينكه كمبود اعتبار مهم ترين چالش دانشگاه در حال حاضر است، افزود: پروژه سازمان مركزي دانشگاه با پيشرفت حدود 70 درصدي منتظر تنها يك نوبت شارژ مالي است تا به بهره برداري برسد، همچنين ساختمان سلف سرويس با پيشرفت حدود 50 درصدي در انتظار تخصيص اعتبار است.


وي پروژه ديگر دانشگاه كه لازم به يادآوري است: پروژه سالن تربيت بدني دانشگاه است كه توسط خيرين به پيشرفت 50 درصد رسيده و منتظر 50 درصد مابقي آن توسط دولت مي باشيم.
سيداحمد حسيني زاده نيز در اين ديدار طي سخناني با اشاره به مشكلات دولت در خصوص تأمين اعتبار پروژه ها طي سال گذشته اظهار داشت: كمبود اعتبارات دولتي واقعيتي است كه هيچ گريزي از آن نبوده و همه دستگاه هاي اجرايي كشور را كم و بيش تحت تأثير قرار داده است.
وي در عين حال اضافه كرد: رقم تخصيص پيدا كرده به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي پژوهشي در سال 1394 رقم مناسبي است.
مديركل ديوان محاسبات استان قم در بخش ديگري از سخنان خود ضمن ابراز خرسندي از فعاليت هاي عمراني در يك سال اخير و به ويژه انتقال دانشگاه به مجموعه جديد الاحداث خود، تأكيد كرد: با توجه به انتقال كامل دانشگاه به اين محل و بعد مسافت دانشگاه با مركز شهر، تكميل پروژه هاي رفاهي دانشجويي از قبيل رستوران دانشجويي، سالن تربيت بدني و مسجد بايد در اولويت قرار گيرد.
لازم به ذكر است: مديركل ديوان محاسبات استان قم پس از ديدار با رييس دانشگاه از پروژه هاي عمراني دانشگاه و روند پيشرفت آن بازديد و در جريان مسائل مختلف در دانشگاه قرار گرفت.
پايان خبر
95/02/20تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد