دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
قوانین و مقررات

بخشنامه شماره 74661 معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد در خصوص فرم های عملکرد هزینه ای

بخشنامه شماره 137456 معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد در فرم های عملکرد تملک

دستورالعمل حسابداری تعهدیتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - قوانین و مقررات