دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
قوانین و مقررات

بخشنامه شماره 74661 معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد در خصوص فرم های عملکرد هزینه ای

بخشنامه شماره 137456 معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد در فرم های عملکرد تملک

دستورالعمل حسابداری تعهدی


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - قوانین و مقررات