دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
فرم های مالی

درخواست وجه جامع خزانه

رسید پرداخت وجه

صورت مجلس خرید موضوع ماده 47 آیین نامه مالی و معاملاتی

فرم درخواست  کالا و خدمات


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - فرم های مالی