نشست مشترك مسؤلين بنياد خيرين حامي دانشگاه هاي استان برگزار شد
صبح امروز نشست مشترك دست اندركاران بنياد خيرين حامي دانشگاه هاي حضرت معصومه(س)، قم و صنعتي قم به ميزباني بنياد خيرين حامي دانشگاه حضرت معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه حضرت معصومه(س) در اين نشست ابتدا مهدي اسكندري مدير عامل بنياد خيرين حامي دانشگاه حضرت معصومه(س) طي سخناني با اشاره به ضرورت راه اندازي بنياد خيرين در دانشگاه هاي استان، اين اقدام را با توجه به مشكلات كشور در زمينه اقتصاد امري شايسته و بايسته دانسته و افزود: خوشبختانه مسؤلين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين زمينه اقدامات مطلوبي صورت داده اند.
وي همچنين در ادامه برگزاري چنين جلساتي را اقدامي مناسب ارزيابي نمود و افزود: برگزاري اين جلسات مي تواند زمينه ساز همكاري و تعامل هر چه بيشتر به منظور بهره مندي شايسته تر از ظرفيت خيرين استان باشد.
مهدي اسكندري در ادامه با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور و ركود در جامعه اظهار داشت: متأسفانه وجود ركود بي سابقه در زمينه اقتصادي موجب شده تا خيرين به رغم تمايل به انجام امور خيريه در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، توان مشاركت در اين پروژه ها را نداشته باشند كه اين امر مي تواند با رفع ركود و ايجاد رونق اقتصادي در كشور محقق گردد.
وي پيگيري تصويب اساسنامه بنياد، مذاكره با خيرين خارج از استان، اجراي 50درصدي پرو‍ژه سالن تربيت بدني دانشگاه با اعتبار خيرين، راه اندازي صندوق حمايت از دانشجويان كم بضاعت توسط خيرين  و نيز تلاش در راستاي حمايت از تحقق امر ازدواج دانشجويان را از مهم ترين فعاليت هاي بنياد خيرين حامي دانشگاه حضرت معصومه(س) در طي يك سال گذشته عنوان نمود.
مدير عامل بنياد خيرين حامي دانشگاه حضرت معصومه(س) در پايان با اشاره به ضرورت ترغيب خيرين به مسأله وقف در آموزش عالي تأكيد كرد: البته بايد در اين خصوص دقت هاي لازم به لحاظ شرعي صورت پذيرد تا دانشگاه در آينده با مشكل مواجه نگردد.
در ادامه اين نشست دكتر غلامي دبير مجمع خيرين دانشگاه ساز قم نيز در سخناني با اشاره به ضرورت تشكيل چنين نشست هايي، همفكري و تعامل در زمينه جلب و جذب خيرين استان به آموزش عالي را از عمده ترين كاركردهاي اين جلسات برشمرد.
وي با ابراز خرسندي از تشكيل بنياد خيرين حامي دانشگاه حضرت معصومه(س) و ايجاد مقدمات تشكيل اين بنياد در دانشگاه صنعتي قم اظهار داشت: همكاري اين تشكل ها با يكديگر زمينه ساز بركات خوبي براي آموزش عالي استان قم خواهدبود.
دبير مجمع خيرين دانشگاه ساز قم در ادامه با اشاره به حلول ماه مبارك رمضان، اين ماه را فرصت مناسبي به منظور جلب خيرين دانست و افزود: خوشبختانه سال گذشته بنياد خيرين حامي دانشگاه حضرت معصومه(س) نشست بسيار خوبي را در قالب مجمع عمومي برگزار نمود و ما در دانشگاه قم ميزبان جمع زيادي از خيرين بوديم و امسال نيز به حول و قوه الهي اين كار را انجام خواهيم داد.
دكتر غلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمايت همه جانبه رؤساي دانشگاه ها از مسأله خيرين خاطر نشان كرد: معتقدم رؤساي دانشگاه ها بايستي در تمامي جلسات مرتبط با خيرين مي بايست فعالانه حضور داشته و با تمام وجود از اين موضوع حمايت نمايند.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به ضرورت بهره مندي از تجارب دانشگاه هاي موفق در زمينه جلب خيرين گفت: برگزاري جلسات مشترك با دانشگاه هاي موفق در زمينه جلب خيرين و استفاده از تجارب آنان و نيز حضور در ساير جلسات مرتبط با خيرين از جمله جلسات خيرين مدرسه ساز، خيرين مسكن ساز، خيرين حوزه سلامت و . مي تواند زمينه ساز تعامل هر چه بيشتر با خيرين بزرگوار استان قم باشد.
در بخش ديگري از اين نشست صادقي دبير هيأت مؤسس بنياد خيرين حامي دانشگاه صنعتي قم نيز طي سخناني با اشاره به ضرورت هاي ايجاد دانشگاه صنعتي قم اظهار داشت: اين دانشگاه به منظور جلب و جذب دانش آموختگان فني مهندسي  در مراكز صنعتي استان ايجاد گرديده و خوشبختانه در طي اين سال ها منشاء خدمات مطلوبي براي استان قم بوده است.
وي همچنين برگزاري اين جلسات را فرصت مناسبي به منظور تعامل و همفكري در اين زمينه دانست و خواستار برگزاري دوره اي اين جلسات شد.
وي ادامه داد: دانشگاه صنعتي قم نيز به مانند ساير دانشگاه هاي استان از آنجا كه در تأمين اعتبارات مورد نياز خود با مشكل مواجه گرديده و نيز با توجه ضرورت تشكيل يك تشكل به منظور حمايت از اين دانشگاه در صدد راه اندازي اين جمع خيرين است.
وي در ادامه حمايت رييس دانشگاه صنعتي قم از اين اقدام را امري حتمي دانست و افزود: رييس دانشگاه صنعتي قم آمادگي خود به منظور حمايت همه جانبه از تشكيل بنياد خيرين در اين دانشگاه را اعلام نموده است.
شايان ذكر است: در اين نشست حجت الاسلام و المسلمين آخوندزاده مسؤل نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي حضرت معصومه(س) و صنعتي قم، معاون اداري مالي دانشگاه صنعتي قم و مديران روابط عمومي دانشگاه هاي حضرت معصومه(س) و صنعتي قم حضور داشتند.
پايان خبر
95/03/10تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد