اولين شماره دوفصلنامه پژوهش‌هاي روان‌شناختي در مديريت در دانشگاه حضرت معصومه (س) منتشر شد.

اولين شماره دوفصلنامه پژوهش‌هاي روان‌شناختي در مديريت در دانشگاه حضرت معصومه (س) به سردبیری دكتر حسن زارعي متين منتشر شد.  شماره اول اين نشريه مشتمل بر هفت عنوان مقاله مرتبط با موضوعات روان‌شناختي و رفتاري است.

در این دوفصلنامه با توجه به اهميت ويژه مسائل رفتاری و روانشناختی در موفقيت سازمان و به عبارت ديگر، با توجه به اهميت بي‌بديل عامل انساني، براي ارتقاي جايگاه تحقیقات علوم رفتاري در علم مديريت به ترويج و گسترش مقالاتي كه به شناخت روان و رفتار انسان در بستر سازمان مرتبط‌اند، پرداخته شده است. انتشار نتایح پژوهش­ها در حوزه تدوین برنامه های اثر بخش برای بهبود عملکرد سازمان با هدف افزایش سطح دانش نظری و کاربردی علاقمندان علوم رفتاری و مدیریت و همچنین متولیان سازمان‌ها از دستاوردهاي فعاليت اين نشريه علمي خواهد بود.
در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده براي اين نشريه در يك افق زماني بيست‌ساله، اين نشريه به يك نشريه پيشرو و به يك منبع اساسي ارجاع مقالات علمي در حوزه‌هاي رواني و رفتاري علم مديريت تبديل خواهد شد.
علاقه مندان می توانند برای تهیه این دوفصلنامه با مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه حضرت معصومه (س) تماس حاصل فرمایند.(33209030-025)تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد