انتصاب مدير پژوهش و فناوري دانشگاه

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) طي حكمي، دكتر فائزه اركان را براي مدت دو سال به سمت مدير پژوهش و فناوري دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب كرد.

متن حكم دكتر باقري ثالث بدين شرح است:
سركار خانم دكتر فائزه اركان
احتراماً؛ نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده سركار عالي به موجب اين حكم براي مدت دو سال به سمت مدير پژوهش و فناوري دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب ميشويد.
تعامل سازنده با پژوهشگران ، اعضاي محترم هيأت علمي و نيز با ساير مراكز علمي و پژوهشي ، استفاده از همفكري اساتيـد صاحب نظر،  بهره منـدي از بسترها و ظرفيت هاي موجود، از جمله مهم ترين مأموريت هاي جنابعالي به شمار مي رود.
اميـداست با اتكـال به خـداوند متعال و در سايه عنـايات بانوي كرامت در پيشبرد اهداف عالي دانشگاه حضرت معصومه(س) در حوزه مربوطه موفق و مـؤيد باشيد.
با آرزوي توفيق الهي
علي رضا باقري ثالث- رييس دانشگاه حضرت معصومه(س)
گفتني است: پيش از دكتر مهدي يزدان شناس عهده دار اين مسؤليت بوده است.
لازم به ذكر است: دكتر اركان دانش آموخته دوره دكتري تخصصي زبان شناسي از دانشگاه تهران است.
پايان خبر
95/04/26تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد