دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
انتصاب مدير گروه فقه و حقوق اسلامي

رییس دانشگاه حضرت معصومه(س) طی حكمی دكتر ابراهیم باطنی را به سمت مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی منصوب كرد. متن حكم دكتر باقری ثالث بدین شرح است:

باسمه تعالی
جناب آقای دكتر ابراهیم باطنی
احتراماً؛ نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حكم برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب می شوید.
امید است با سعی و تلاش وافر و در سایه تعامل با اعضای محترم گروه و با بهره مندی از تجارب اساتید معزز و همكاری با سایر بخش های دانشگاه، در ارتقای علمی این گروه موفق و مؤید باشید.
با آرزوی توفیق الهی
علی رضا باقری ثالث- رییس دانشگاه حضرت معصومه(س)
پایان خبرتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - انتصاب مدير گروه فقه و حقوق اسلامي