انتصاب مدير دفتر حقوقي دانشگاه

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) طي حكمي دكتر ابراهيم باطني را به سمت مدير دفتر حقوقي منصوب كرد. متن حكم دكتر باقري ثالث بدين شرح است:

باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر ابراهيم باطني
احتراماً؛  نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ مسؤليت دفتر حقوقي دانشگاه حضرت معصومه(س) با شرح وظابف ذيل به جنابعالي محول مي گردد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در سايه عنايات بانوي كرامت در پيشبرد اهداف عالي دانشگاه حضرت معصومه(س) در حوزه مربوطه موفق و مؤيد باشيد.
1-    برنامه ريزي براي استقرار سامانه بانك اطلاعاتي ويژه آيين نامه ها، تصويب نامه ها، موافقت نامه ها، دعاوي مطروحه و قراردادها و غيره و نتايج آنها و مستندسازي آنها در قالب روش هاي اثربخش
2-    پيگيري و نظارت بر اقامه دعاوي كيفري و حقوقي از طرف دانشگاه عليه اشخاص حقيقي و حقوقي
3-    پيگيري و نظارت بر امور مربوط به انعقاد و اجراي قراردادها، طرح دعاوي، داوري، توقيف نامه هاي اجرايي، قرار تأمين ها، ابلاغ قضايي، احكام قراردادها، احضاريه ها، اخطاريه ها و غيره و تهيه گزارش هاي مستمر از نتايج آنها جهت ارائه به مقام مافوق
4-    تهيه و تدوين متن قراردادها، اخطاريه ها و غيره و تهيه گزارش هاي مستمر از نتايج آنها جهت ارائه به مقام مافوق
5-    تهيه و تدوين متن قراردادها، لوايح، دفاعيه ها و تهيه مستندات مربوط جهت طرح در محاكم و مراجع ذيربط با هماهنگي مقام مافوق
6-    برنامه ريزي براي استقرار فرآيندي مشخص براي وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات به وسيله صدور برگه اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در اجراي ثبت و يا احكام دادگاه هاي دادگستري و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي به منظور تعقيب تقاضاي صدور اجرائيه تا رسيدن به نتيجه نهايي.
7-    حضور در جلسات رسيدگي به دعاوي و ارائه مستندات حقوقي مرتبط با آن جهت تأمين حقوق دانشگاه مانند مجتمع هاي قضايي، دادسراها و غيره.
8-    سازماندهي، تقسيم كار، تعيين وظايف و حدود مسؤليت كاركنان تحت سرپرستي و نظارت مستمر بر حسن اجراي وظايف
9-    هدايت كاركنان تحت سرپرستي براي تهيه و تدوين گزارش هاي ادواري
10-    راهبري كاركنان تحت سرپرستي براي بهره مندي هر چه بيشتر از فضاي مجازي در اجراي وظايف
11-    بررسي و مطالعه مستمر فرآيندهاي مربوط به شرح وظايف با هدف اصلاح آنها و ارائه پيشنهاد بهبود به مقام مافوق
12-    آگاهي و اجراي كامل قوانين و مقررات مربوط به حوزه فعاليت و تطبيق اقدامات اجرايي با آنها
13-    مستندسازي كليه اقدامات انجام شده و تهيه مدارك مربوط و نگهداري و حفاظت از ْآنها
14-    پاسخگويي به كليه اقدامات و تصميمات متخذه در چارچوب وظايف محوله به مراجع قانوني و ذي صلاح
15-    تلاش مستمر براي بهره مندي هر چه بيشتر از فضاي مجازي و فناوري اطلاعات و اطلاع رساني قوانين و مقررات در جهت اجراي وظايف مربوطه
16-    تهيه و تدوين گزارش هاي ادواري از اقدامات صورت گرفته و ارائه به مقام مافوق
با آرزوي توفيق الهي
علي رضا باقري ثالث- رييس دانشگاه حضرت معصومه(س)
پايان خبرتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد