صورت جلسات کميسيون

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد