دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مدیر اداری، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه منصوب شدند.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) مدیر اداری، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل را منصوب کردند.

ایشان طی حکمی، محمد رضا براتی را به مدت شش ماه به عنوان مدیر اداری دانشگاه منصوب نمودند. گفتنی است وی با حفظ سمت ریاست اداره حراست دانشگاه، عهده دار مدیریت اداری شده است.
همچنین دکتر علی رضا باقری ثالث طی حکمی دیگر مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی را به مدت دو سال به دکتر حسین معینی، استادیار گروه مدیریت تفویض نمود. از مسوولیت های سابق وی می توان به ریاست گروه كارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه اشاره کرد.
رئیس دانشگاه، محمد جواد رضایی را نیز در حکمی به مدت دو سال به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مدیر اداری، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه منصوب شدند.