دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
معرفی مدیر گروه حسابداری

نام: فائزه
نام خانوادگی:علی عسکری
گروه آموزشی: حسابداری
مرتبه علمی:  مربی
آخرین مدرك تحصیلی: کارشناسی  ارشد
آدرس الكترونیكی:  


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - معرفی مدیر گروه حسابداری