دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
معرفی مدیر گروه حسابداری

نام: فائزه
نام خانوادگی:علی عسکری
گروه آموزشی: حسابداری
مرتبه علمی:  مربی
آخرین مدرك تحصیلی: کارشناسی  ارشد
آدرس الكترونیكی:  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - معرفی مدیر گروه حسابداری