معرفي مدير گروه مترجمي زبان انگليسي

نام:علي
نام خانوادگي:صفري
گروه آموزشي: زبان انگليسي
مرتبه علمي:  استاديار
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري

فهرست فعاليتهاي پژوهشي
مقالات
•    ذاتی بودن اصل اول مرجع گزینی در انگلیسی آموزان فارسی زبان، مجله پژوهش زبانهای خارجی(علمی پژوهشی)، 49، 39-55- 1386
•    پایه های فلسفی مکاتب زبانشناسی، مجموعه مقالات تربیت معلم، 2، 271-281 – 1388
•    تناوب مکانی درزبان فارسی – پژوهشهای زبانشناسی –1390
•    تناوب سببی در زبان فارسی، مجله پژوهشهای زبانی (علمی پژوهشی) ، دانشگاه تهران - 1392
•    معناشناسی زمینه و تناوب فعلهای مرکب در زبان فارسی ، مجله جستارهای زبانی ( علمی پژوهشی) دانشگاه تربیت مدرس -1393
•    دگوگوني الگوي كنايي درتاتي جنوبي – مجموعه مقالات همايش گويشهاي ايراني
•    تناوب مكاني در زبان فارسي ، رويكردي ساختمند- نشريه پژوهش زبانشناسي تطبيقي-:سال 6 شماره 11 بهار و تابستان 95

•    Aquisition of English Reflexive pronouns by Persian learnenrs -  Language in Focus-1393
•    Persian Adult Learners’ Acquisition of the Locality Condition on English Reflexives-1393
•    causative alternation in persian complex predicates-issues on theoretical and applied linguistics series- t.2no2,2016

همايش ها
•    تناوب مکانی در زبان فارسی، چهارمین کنفرانس بین المللی زبانهای ایرانی (پوستر)، دانشگاه یوپسالا، سوئد . 1389
•    تناوب ساختار موضوعی در ساختهای همکرد زبان فارسی، همایش ساخت موضوعی، دانشگاه دبرکن، مجارستان. 1390
•    تناوب مکانی در فارسی، کنفرانس زبانشناسی، دانشگاه کارولینای شمالی، آمریکا. 1390.
•    تناوب سببی در زبان فارسی، کنفرانس زبانشناسی، دانشگاه کارولینای شمالی، آمریکا. 1391.
•    دگرگونی زبانی در گویشهای تاتی جنوبی، همایش بین المللی زبانهای ایرانی ، گذشته حال آینده، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی. 1391.
•    تناوب سببی و معناشناسی چارچوب در زبان فارسی، هفتمین همایش بین المللی دستور ساختمدار، دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک، کره جنوبی. 1391.
•    دستور ساختمدار، معناشناسی چارچوب و تناوب فعلهای مرکب در زبان فارسی، هفتمین همایش بین المللی دستور ساختمدار، دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک، کره جنوبی.1391.
•    تحلیل اسامی مرکب فارسی در چارچوب ساخت، همایش زبانشناسی ایرانی، دانشگاه بمبرگ، آلمان. 1392.
•    رویکرد چارچوب به ترجمه انگلیسی- فارسی (پوستر)، همایش زبانشناسی ایرانی، دانشگاه بمبرگ، آلمان. 1392.
•    یادگیری اصل موضعی توسط انگلیسی آموزان فارسی زبان، دانشگاه ماتسویاما ، ژاپن.1392.
•      همایش زبان و زبانشناسي-  تناوب مکانی: رویکردی ساختمدار، كشور تركيه 1395
كتاب ها
•    English for future، انگلیسی عمومی برای دانشجویان تربیت معلم، انتشارات انتخاب- 1390
•    English for future، ویرایش دوم، انتشارات انتخاب– 1392
دوره هاي مطالعاتی
•    International Summer School on Geolinguisticsa                     همايش بين المللي-  1393
•    UNL school                                                                               همايش بين المللي- 1393تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد