دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آیین نامه های استعداد درخشان

بررسی وضعیت استعدادهای درخشان در آموزش عالی

آشنایی با شورای هدایت استعداد های درخشان

آیین نامه اعطای جایزه های  تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

آیین نامه انتخاب دانش آموختگان  برتر آموزشی- پژوهشی

آیین نامه بنیاد ملی نخبگان، راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

آیین نامه حمایت از پایان نامه  های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

آیین نامه شرایط مورد نیاز  جشنواره ها برای حمایت بنیاد

محاسبه 10 درصد برتر دوره کارشناسی برای سال 97-96 و بعد از آنتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آیین نامه های استعداد درخشان