دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

آیین نامه  آموزشی دوره کارشناسی

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

آیین نامه آموزشی دوره کاشناسی ارشد


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی