دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

آیین نامه  آموزشی دوره کارشناسی

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

آیین نامه آموزشی دوره کاشناسی ارشدتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد