آیین نامه ها

بخشنامه تفويض اختيار بعضي وظايف هيأت امنا به کميسيون دائمي و هيأت رئيسهتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد