دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
کارگاه آموزشی مدیریت سبز در دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.
در این کارگاه 8 ساعته که به اهتمام دفتر طرح و برنامه در دو روز ویژه کارکنان دانشگاه برگزار شد، مبانی نظری و دستورات کاربردی در حوزه مدیریت سبز از جمله کاهش مصرف و افزایش بهره وری ارائه گردید

در پایان این کارگاه، شرکت کنندگان شاهد گزارش اقدامات انجام شده توسط دفتر فنی دانشگاه در این حوزه بودند.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - کارگاه آموزشی مدیریت سبز در دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.