دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آیین نامه ها و بخشنامه ها

قانون بودجه ی سال 96

قانون بودجه ی سال 97


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آیین نامه ها و بخشنامه ها