دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مدل تعیین بودجه سرانه دانشجو و توزیع اعتبارات عمومی دانشگاهها

مدل تعیین بودجه سرانه دانشجو و مدل توزیع اعتبارات عمومی دانشگاه­ها


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مدل تعیین بودجه سرانه دانشجو و توزیع اعتبارات عمومی دانشگاهها