دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آیین نامه ها و بخشنامه

آئین نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات

آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه_ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

آیین نامه استخدامی هیات علمی

آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی غیرهیات علمیتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آیین نامه ها و بخشنامه