دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آیین نامه ها

بخشنامه تفویض اختیار بعضی وظایف هیأت امنا به کمیسیون دائمی و هیأت رئیسه

دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا

قانون هیات امناتمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آیین نامه ها