دكتر باقري ثالث در گفت و گو با عتف: در هفته پژوهش نيازهاي صنعت به جامعه علمي اعلام شود

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در خصوص تاثير  برپايي هفته پژوهش و فناوري بر ارتباط صنعت و دانشگاه و تبديل علم به ثروت گفت :برگزاري هفته پژوهش و فناوري فرصت مناسبي جهت معرفي دستاوردهاي حوزه پژوهش و فناوري مراكز علمي كشور به اصحاب صنعت می باشد، از اين رو در این هفته با دعوت از صنعتگران و سرمايه گذاران حوزه صنعت و شنيدن نظرات و ديدگاه هاي آنان و تلاش در جهت رفع نيازهاي آنان در حوزه اجرا مي توان ارتباط مؤثري ميان مراكز علمي و صنعتي و بازار فراهم نمود.

دكتر علي رضا باقري ثالث در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت علوم تحقيقات و فناوري اظهار داشت: اگر مراكز علمي و فناوري شناخت درستي از نيازهاي صنعت و بازار نداشته باشند و يا بالعكس مراكز صنعتي شناخت كاملي از ظرفيت هاي علمي موجود در اين مراكز نداشته باشند، قطعاً ارتباط كامل، جامع و مؤثري ميان اين دو ايجاد نخواهد شد. رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در خصوص برپايي هر چه بهتر مراسم هفته پژوهش و فناوري اظهار عقيده كرد: در هفته ملي پژوهش و فناوري مي بايست شاهد معرفي دستاوردها و ظرفيت هاي علمي مراكز علمي تحقيقاتي كشور باشيم و افزون براين مي بايست در فرصت هفته ملي پژوهش و فناوري از تلاشگران عرصه علم و تحقيق تجليل نموده و با برگزاري نشست هاي تخصصي و دعوت از صاحبنظران عرصه تحقيق و پژوهش به آسيب شناسي دقيق تحقيقات و پژوهش ها پرداخت كه البته بايد اين مسأله را روشن ساخت كه تحقيقات در حال انجام تا چه ميزان كاربردي است و قابليت عملياتي شدن در عرصه صنعت، بازار و يا حتي اجتماع را دارد. وي افزود : در سال هاي گذشته علاوه بر نمايشگاه سراسري دستاوردهاي پژوهشي و فناوري كشور كه امري بسيار پسنديده و قابل قبول است، نمايشگاه هايي نيز در سطح استان ها برگزار مي شد كه متأسفانه در چند سال اخير اين امر اجرايي نشد و آسيب تعطيلي اين نمايشگاه محروميت بسياري از صاحبان صنعت، بازار و سرمايه از شناخت ظرفيت هاي علمي و فناوري موجود در استان خود است، چراكه در فرصت محدود برگزاري نمايشگاه در تهران طبعاً بسياري از افراد فوق، امكان حضور و آشنايي با دستاوردها و ظرفيت ها را دارا نيستند. دكتر باقري ثالث در ادامه گفت : لذا پيشنهاد مي شود تا در مراكز استان ها نيز نمايشگاه هاي مشابه نمايشگاه سراسري تهران برگزار شود و نشست هاي تخصصي در هفته پژوهش صرفاً در تهران ساماندهي نگردد، بلكه توسط ستادهاي استاني نيز اين موضوع سامان يابد. البته در مراكز استان ها، تلاش هايي توسط خود دانشگاه ها و مراكز علمي و فناوري صورت مي پذيرد كه این تلاش ها اگر از جانب ستادهاي استاني ساماندهي گردد، كار بسيار مناسب تري است. رييس دانشگاه حضرت معصومه (س) در خصوص راهكارهاي گسترش واقع گرايانه و عملي صنعت و دانشگاه گفت : برخي از نمايشگاه هاي دستاوردهاي پژوهشي تحت عنوان پژوهش و صنعت برگزار گردد و بخش صنعت نيز در آن حضور و مشاركت فعال داشته باشد وكارشناسان مطلعي جهت نزديك سازي نيازها به علوم موجود باشند كه اصطلاحاً نيازهاي ارائه شده را شبيه سازي و فرمول علمي مورد نياز را استخراج و به مسؤولان پژوهشي ارائه نمايند و از پروژه هاي پژوهشي كه در راستاي حل نيازهاي جامعه باشد(با تأييد مديران و كارشناسان مربوطه حمايت مالي گردد(. دكتر باقري ثالث در خصوص نقش دولت در تقويت پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان اظهار داشت : در مورد پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد بايد هدف گذاري ها به گونه اي باشد كه تمركز برروي موارد مطالبه شده از بخش هاي مختلف جامعه باشد، خوشبختانه دولت يازدهم با افزايش بودجه حدود 20 برابري در سال 93 شركت هاي دانش بنيان عزم جدي خود را در حمايت از اين شركت ها نشان داد. اما صرف افزايش اعتبار در اين خصوص كافي نيست. بلكه اصلاح ساز و كارهاي اداري، حل مشكلات و اختلافات بعضي از دستگاه هاي اجرايي مسؤول در اين زمينه و نهايتاً تدوين سياست هاي كلي و هدف گذاري در زمينه شركت هاي دانش بنيان و نيز تدوين انتظارات جامعه از اين شركت ها و البته پيگيري مجدانه آن از جمله مواردي است كه دولت در اين خصوص مي تواند نقش آفريني كند. وي در خصوص نحوه تخصيص بودجه هاي پژوهشي در سطح كشور گفت: در مورد تخصيص بودجه هاي پژوهشي مي توان با روشي شبيه پروژه هاي عمراني به هر ميزان كه دانشگاه و يا مركز علمي موفق به عقد قرارداد پژوهشي كاربردي شده باشد بهتر است براي آن مركز بودجه بيشتري در نظر گرفت و نكته ديگري كه در تخصيص اعتبارات پژوهشي بايد بدان توجه داشت، اينكه رقم اين تخصيص ها مي بايست با هزينه ها تطابق داشته باشد، نه بيشتر از رقم هزينه كرد باشد كه موجب هدر رفت بيت المال مي گردد و نه كمتر از اين ميزان. چراكه كيفيت كارها را تحت تأثير قرار مي دهد.

رييس دانشگاه حضرت معصومه (س) در زمينه راهكارهاي گسترش امر پژوهش جهت حل مشكلات كشور تاكيد كرد :راه كار عملي در جهت توسعه امر پژوهش در كشور تقويت مراكز پژوهشي از طريق تدوين استراتژي و هدف گذاري و نيز مطالبه جدي از مراكز علمي و پژوهشي در جهت انجام پژوهش هاي كاربردي و پرهيز مراكز علمي از پژوهش هاي سطحي و تكراري است.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد