انتصاب دكتر مهدي يزدان شناس به سمت مدير پژوهش و فناوري

در پي اتمام دوره مسؤوليت دكتر علي مراد حيدري استاديار گروه حقوق دانشگاه، دكتر علي رضا باقري ثالث طي حكمي دكتر مهدي يزدان شناس را با حفظ سمت مدير گروه مديريت بازرگاني به عنوان مدير پژوهش و فناوري دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب كرد.

متن كامل حكم مدير جديد پژوهش و فناوري بدين شرح است:
باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر مهـدي يزدان شناس  :
احتراماً؛ نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم براي مدت دو سال به سمت مدير پژوهش و فناوري دانشگاه حضرت معصومه(س)  منصوب مي شويد.
تعامل سازنده با پژوهشگران، اعضاي محترم هيأت علمي و نيز با ساير مراكز علمي و پژوهشي، استفاده از همفكري اساتيـد صاحب نظر،  بهره منـدي از بسترها و ظرفيت هاي موجود، از جمله مهم ترين مأموريت هاي جنابعالي به شمار مي رود.
اميـد است با اتكـال به خـداوند متعال و در سايه عنـايات بانوي كرامت در پيشبرد اهداف عالي دانشگاه حضرت معصومه(س) در حوزه مربوطه موفق و مـؤيد باشيد.
دكتر علي رضا باقري ثالث- سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س)
شايان ذكر است: دكتر مهدي يزدان شناس استاديار گروه مديريت دانشگاه و دانش آموخته مقطع دكتري مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان است. وي هم چنين پيش تر مدير آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه حضرت معصومه(س) نيز بوده است.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد