موافقت شوراي گسترش با ايجاد دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه

بنا بر تصويب شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي رشته مديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي ارشد راه اندازي مي گردد.

اين موافقت روز گذشته طي نامه اي از سوي معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ گرديد.

در نامه دكتر جعفر ميلي منفرد موافقت قطعي شورا به شرط تأمين اعتبارات مالي اعلام گرديده است.

شايان ذكر است: اول مهرماه سال جاري تقاضاي ايجاد 9 رشته در مقطع كارشناسي ارشد به دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي ارسال گرديده بود.

خاطر نشان مي گردد: بر اساس اعلام مديريت آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيگيري ها براي اخذ مجوز در گرايش هاي رشته حقوق و مطالعات زنان در دوره كارشناسي ارشد همچنان ادامه خواهد داشت.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد